4 събития с артисти в 4 села в Северозапада

   

Тази седмица 4 събития със свременни и местни артисти разнообразяват културния живот в 4 села в Северозапада

Те са част от изпробването на смел модел за съживяване на селата чрез култура на „Резиденция Баба“ и 6 местни общности

От 11-ти август до 11-ти септември 12 творци – музиканти, скулптори, художници, фотографи, писатели, документалисти, интердисциплинарни артисти – живяха и твориха с и за местните общности в 4 села в близост до Мездра, Враца и Видин, след като пилотните издания на резиденцията се случиха в две в села във Видинско през юни. Мостът между града и селото и поколенията се случва в рамките на новото издание на програмата за съживяване на българските села чрез култура  – Резиденция БАБА на сдружение “Фабрика за идеи”.

Режисьор, писател и музикант бяха част от резидентна програма в село Паволче, Врачанско. В село Лик, до Мездра пък твориха музикант, художник и фотограф, а в село Ослен Криводол – двама скулптори и един антрополог. Трима съвременни артисти живяха в село Кошава на брега на р. Дунав. 

КАКВО сътвориха с местните общности?

В КОШАВА (Видин). Артистите Антоанета Куик (художничка и културна мениджърка), Евгени Младенов (фотограф) и Илияна Григорова (фотографка и инсталации) и Галина Станева (скулпторка) ще ни представят индивидуални и съвместни проекти като: обновена и изрисувана с местни архитектурни дизайни спирка; песен „Ода за Кошава“; изложба със сватбени снимки; изложба с комикс колажи, вдъхновени от местни младежи; изложба със снимки на селото отгоре; скулптури от тел, създаени по образ на обекти от селото и с помощта на местни деца. Повече подробности вижте в линка.

В ОСЛЕН КРИВОДОЛ (Мездра). Артистите Васил Костадинов (екскурзовод и географ), Анета Манковска (скулпторка и художничка) и Моника Игаренска (скулпторка) ще представят: ръкоделна приказна книга за селото; претворени от различни селски предмети скулптури, рокля и нов скулптурен прочит на типични предмети от селския бит.

В ЛИК (Мездра). Артистите Виктория Велчева (видео творец), Йоана Шопова (музикантка) и Димитър Йорданов (музикант) в с. Лик (Мездра) ще представят: аранжимент с китара на 2 местни народни песни, ръкоделна песнопойка на селото, документален филм за женския труд в селото и концерт с няколко местни младежи.

В ПАВОЛЧЕ (Враца). Артистите Никола Замбели (фотограф и режисьор), Мария Македонска (писателка и илюстраторка) и Мирела Караджова (визуална артистка) в с. Паволче (Враца) ще представят: артистичен филм с участието на жени от селото; мултимедийна изложба с тема любовта; escape стая със „загадки“ относно хора от селото; аудио-визуална инсталация с тема предаването на истории и опит от баба на баба.

Защо артисти на село?

Целта на мрежата от артистични резиденции, развивана от „Резиденция Баба“ алармира за сериозните проблеми пред онова, което трябваше да бъде “селско развитие”. За съжаление, страната ни е с все по-централизирани ресурси и услуги, с най-скоростното обезлюдяване в световен мащаб, докато липсва системна визия и стратегия какви искаме да бъдат селата ни утре. От “Фабрика за идеи” вярват, че съживяването на културата е предпоставка за качествено регионално развитие. Адресираме особено сериозния проблем с неучастието в култура дори на любителско ниво и ниските нива на потребление на културни продукти въпреки желанието на местните хора.  За страната участието в култура варира между 6 и 10 %, което е изключително ниска цифра.*

*“Фабрика за идеи” доказва (в свое изследване от пролетта на 2023, финансирано от НФК по проект “Лаборатория, право на култура”), че ниските нива на участие и потребление – осбено за селата – не са продукт на нежелание, а невъзможност от различен характер от една страна и липса на политики и национална стратегия, адресираща този въпрос – от друга. 

Именно затова “Резиденция БАБА” се стреми да предизвика разговорите, срещите между поколенията и да въвлича чрез различни форми на изкуството и културата, които виждаме като първа – бавна, но устойчива стъпка към дългосрочното съживяване на селата върху автентични, а не формални основи на взаимодействие, каквито само изкуството може да твори.

По време на престоя си артистите са насърчавани да участват и наблюдават живота на местните хора, да създават заедно с тях нови наративи за селото, творейки там, да създават чисто човешки връзки и да оставят след себе си намеси, творчество, събития, родени именно от тази среща между града и селото и между поколенията.

В рамките на програмата резиденциите и селата, които са техни домакини, са вече 6, като идеята е мрежата да се разширява постепенно на национално ниво. 

Какво е Резиденция БАБА?

Резиденция БАБА е интердисциплинарна резидентна програма, която работи тясно с местните общности, помага на артисти да разширят опита си като културни медиатори в села с трайна тенденция към обезлюдяване и работи за справедлив достъп до култура в малките населени места като задължителна предпоставка за устойчиво регионално развитие. 

ВДЪХВАНЕ НА ЖИВОТ НА НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРОСТРАНСТВА В 6 СЕЛА

Вече четвърта година сдружение “Фабрика за идеи” влага всички свои усилия в постигането на визията си за равнопоставен достъп до култура, повишаване на качеството на живот и услуги в българските села с програмата си “Резиденция БАБА”. Това издание на програмата обаче бележи нов етап за инициативата, тъй като след 1-месечните престои на творци в селата там ще останат освен безценните връзки между съвременната култура и традиционната, артистичните намеси на гост-артистите, така и съвсем прясно реновирани, дълго неизползвани пространства, които ще служат освен на местната общност, от чиято идея и нужда са избрани, така и като целогодишно отворена артистична резиденция. Тя ще приканва творци да създават и популяризират местните ресурси, но и да разберат повече за системните предизвикателства пред селото днес отвъд романтизирането му. Това са различни пространства – от стая в стогодишно училище до ремонтиран като зала за събития и изложби стар стъкларски цех, пространства в читалища и нефункционираща детска градина. Чрез съживяването на тези пространства се надяваме да създадем модел за мултифункционално пространство за междупоколенчески срещи и дългосрочно сприятеляване между минало, настояще и бъдеще, каквито в момента в селата няма, и често единственият начин за взаимодействие за градския човек със села е туристическа услуга която рядко въвлича местната общност.

СЛЕД РЕЗИДЕНЦИИТЕ: ДВА ФОРУМА ЗА БЪДЕЩЕТО НА “КУЛТУРНИТЕ ПЕРИФЕРИИ” – ВЪВ ВИДИН И СОФИЯ

През месец ноември ще разширим дискусията за ролята на културата в създаването на нови сценарии за бъдещето, като поканим над 70 читалища и жителите на Видин в един фестивално-дискусионен формат, наречен EMPATHEAST, на брега на реката с тема „География на обезлюдяването/ география на съживяването“ (10 – 12 ноември). По време на фестивала ще има много възможности да си говорим и чуем възможните визии за българското село. В програмата са предвидени иновативни дискусионни формати, изложби, представления и концерти. 

Всичко това се случва най-вече благодарение на местните хора, но и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на проект “Съживяване на селата чрез творчески дейности”.

Две седмици по-късно – между 24-ти и 26-ти ноември – ще пренесем тази дискусия от периферията в центъра, а именно в РЦСИ „Топлоцентрала“ в София, където вече се надяваме на разговори между артисти и институции, читалища и местна власт в рамките на Форум “Право на култура”, съфинансиран от НФК по проекта на “Лаборатория Право на култура”. Като част от същия проект шестима артисти ще имат своите кратки 5-дневни творческо-изследователски експедиции в селски общности в Северозападна България. Форумът ще се фокусира върху конкретни предложения и препоръки, както и международна лекционна част. Партньори в проекта са Видински фонд “Читалища”, Община Враца и исландският творчески център Gullkistan, както и читалищата във всички участващи в програмата села (НЧ „Наука – 1925“ с. Синаговци; НЧ„Светлина – 1927“ с. Делейна; НЧ „Съзнание – 1928“ с. Кошава; НЧ “Фар – 1930” с. Паволче; НЧ„Наука – 1919“ с. Лик и НЧ „Развитие – 1922“ с. Ослен Криводол)) .

Проблемът  и работата с т.нар. “културни периферии” трябва да бъдат спешно припознати и адресирани от отговорните институции като приоритет, тъй като сме близо до критична точка на откъсване и сегрегация, след която намесата би била невъзможна и икономически много по-скъпа за цялото ни общество.

// Проектът “Съживяване на селата чрез творчески дейности”, от който е част артистичната Резиденция Баба, ремонтите на пространства 6 села и международният форум EMPATHEAST през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *