Монологът в другата стая

Безстрастно подредени думи,
в момент на пристрастие.


Чувам монолога в другата стая.
Но знам, че ти няма да ме чуеш.


Онази пропаст между нас
поглъща всичко…


Чувам монолога в другата стая.
Искам да се възпротивя, да отговоря…


Чувам монолога в другата стая.
Прехапвам гордостта си.


Отивам в другата стая.
Последен опит за диалог.

Габриела Вербел
Latest posts by Габриела Вербел (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *