Монологът в другата стая

Безстрастно подредени думи, в момент на пристрастие. Чувам монолога в другата стая. Но знам, че ти няма да ме чуеш. Онази пропаст между нас поглъща всичко… Чувам монолога в другата […]

Всички сме деца

Деца на прехода. Деца след прехода… Деца спрeли на прохода, към неизвестното. Деца на системата. Деца извън системата. Деца на друга система. Деца на своите родители. Деца на своите учители. […]