Мисията (не)възможна: образование и за хората с увреждания

Здравейте! Стартира инициативата „Недостижимите етажи“, която има за цел да даде гласност на един много наболял проблем, а именно – липсата на адекватно оборудване, което да позволи на курсистите с опорно-двигателни проблеми да посещават лекции. Какво повече можете да ни разкажете за тази кампания? Как се стигна до формирането на инициативата?

Създадохме „Недостижимите етажи“ като доброволческа инициатива със свои съкурсници от Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ. Бяхме разочаровани от липсата на достъпност до образователния процес на хора с опорно-двигателни проблеми.

В деня, в който се наложи да пренесем своя колежка до горните етажи, където се провеждаха лекциите, осъзнахме, че не можем да продължаваме да толерираме подобна дискриминация в следващите години от обучението си.

В колко от настоящите факултети на СУ „ Св. Климент Охридски” има такова оборудване?

Достъпна среда е осигурена на студентите от Стопански факултет, Медицински факултет, Факултет по химия и фармация и Факултет по математика и информатика. Съоръжения за улеснено придвижване има и в Ректората. Рампата на Физическия факултет е в ремонт от един месец. В останалите липсват или рампа, или асансьор, или и двете!

Какво е положението в другите университети в страната?

Работим по въпроса със събиране на информация за всички университети в страната. Засега можем да посочим само регионалното си проучване на територията на град София, чрез което установихме, че в по-малко от половината висши учебни заведения в столицата има осигурена достъпна среда.

Какъв е вашият опит от обществената нагласа спрямо тези курсисти?

Фактът, че нашата инициатива се популяризира толкова бързо дори преди същинския си старт, доказва позитивната нагласа към хората с увреждания и желанието да се сложи край на тази дискриминация. Положителни реакции получават и други подобни каузи – виждаме как интересът на обществото към този проблем расте, а заедно с него нараства и желанието за истинска промяна.

Какъв смятате, че е начинът, за да се реши този проблем? Какви стъпки ще предприемете и какви са бъдещите ви планове?

Проблемът ще се реши, когато някое от структурните звена на СУ се задейства и осигури финанси за създаването на съоръжения за достъпна среда. Нашата инициатива цели гласност и сме благодарни за обществения интерес досега. Предстои да публикуваме снимкови и видеоматериали, интервюта с курсисти, кореспонденции с НПО-та и личности, които биха се ангажирали с нашата дейност. Ще предоставяме и информация относно състоянието на факултетите по засегнатия казус.

Кога очаквате да са налице първите резултати?

За съжаление, този отговор не зависи от нас. Ние създадохме инициативата именно с този въпрос наум: Кога нашите съкурсници ще могат свободно да се придвижват и посещават лекции? При достатъчно силен обществен отзвук очакваме по-експедитивна реакция от съответните органи.

Мислили сте за курсисти с други медицински проблеми и за тяхното подпомагане в университетска среда?

Да, но ние сме още в началото на нашата дейност. Бихме искали да обхванем цялата проблематика, но засега възможностите ни позволяват да засегнем единствено трудностите, пред които са изправени студентите с опорно-двигателни проблеми.

Ще ни разкажете ли малко повече за своя екип? Установихте ли вече връзка с други студентски организации?

Екипът ни е сформиран от мотивирани първокурсници от специалност „Журналистика“, но се надяваме да не остане капсулиран там.

Искаме да създадем мрежа от амбициозни студенти, които да застанат до нас.

Успяхме да осъществим връзка със Студентския съвет, но се целим към създаване на много по-сериозни контакти.

Благодаря ви за това интервю. От екипа на Хора пожелаваме най-искрено вашата кампания да постигне успех. Можете да разчитате на нас и имате пълната ни подкрепа в това начинание!

И ние благодарим за съдействието! Инициативи като нашата трябва да имат трибуна и хората да чуят посланието ѝ!

Радослав Симеонов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *