ТОВА НЕ Е НАШ ДОМ!

Снощи се яви в съня ми,

издигнат цял от нощ и звезден прах.

Поглед чист към моя свят извърна

и изтръгна всякой парещо неявен страх.

 

Ръце разтвори, уж за полет,

а всъщност мене в себе си пое.

Каза ми: “Това наш дом не е!”,

понесе ме към сивото небе

и отвъд – до пъстра пролет.

 

Там снежни маргаритки поклащаха телца

във вихъра на пеещи слънца.

И трепкаха гъсти сребърни тревици

в музика от ангелски недра.

А пръсти сплели, и сърца,

вървяха кротко две деца

по поля и по лъчи.

Аз и ти,

потънали в сънни дълбини.

 

И тъй сновахме за ръце

чак до утринта.

Отпечатъци от боси стъпала

грееха по безширната земя,

а през бистри небеса

прозираше всемирна обич.

 

В тихо съзерцание с теб

блуждаехме до утринта.

 

Но залезе тя.

Райските оттенъци

се превърнаха в отворени очи.

Нашите бели пламъци

изгоряха между четири стени.

Уж денят залезе, а всъщност сега никнеше.

 

Онези две души, крилати, босоноги,

се претопиха в тревоги.

Ти вече сън не беше,

но още там, до мене, спеше.

 

Нашата небесна клетва

за любов и свята свобода

се превърна в олтарна жертва

на тиха, морна пустота.

 

Онези снежни маргарити

веч стърчаха в сиво,

остъклени, от бетон.

Страхът от самият страх

ни пронизва по човешки,

бидейки наш дом.

 

Още в тишината глуха пролет ни зовеше,

но някак по човешки вече спеше.

Ти в съня си още плахо си мълвеше:

“Това наш дом не е!

Избягай с мен, дете…”

Богомила Найденова
Latest posts by Богомила Найденова (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *