БХК: гореща линия за мъже, упражняващи домашно насилие

Българският Хелзинкски Комитет (БХК) подготвя създаването на първата гореща линия за мъже, упражняващи домашно насилие, в България. Нейната цел е да подходи към домашното насилие на по-дълбоко ниво, опитвайки се да разреши не само последиците от него, но и да го предотврати. Срещнахме се с Надежда Цекулова, която ни обясни защо е необходимо да има такава линия и как ще функционира тя. 

Здравейте!

Привет! 😊

Бихте ли ни разказали повече за горещата линия?

Идеята на кампанията, която организирахме заедно с Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) и рекламна агенция McCann е да създадем и осигурим 

първата в България гореща телефонна линия за работа с мъже, упражняващи домашно насилие. 

Линията ще бъде обслужвана от специалисти, предоставящи професионална психологическа помощ с цел разпознаване и осъзнаване на проблема. Те ще засягат агресивното поведение и ситуациите, които го отприщват. Ще помагат за управляването на емоциите и търсенето и намиране на нови, различни начини на общуване. Консултантите ще насочват потърсилите помощ към специализирана работа с психолог в рамките на програмите на Алианса за защита от насилие, основано на пола.

Защо се насочихте към мъжете?

Защото никой друг не го прави. В България са реализирани редица кампании, посветени на проблема, но нито една от тях не е насочена към мъжете-насилници. Нашата цел е да се обърнем към тях. Свикнали сме да изобразяваме жените-жертви, те се нуждаят от помощ, те са поставени в зависимост, те са физически уязвимата страна в конфликта. 

В сянката на стремежа да помогнем на пострадалите остава истинската слабост на насилниците. 

В повечето случаи тяхното агресивно поведение е резултат от преживявания в детството и емоционални травми, неглижирани с години. Често самите те са жертви на насилие, ниско самочувствие, психологическо страдание, социоикономически стрес, зависимости. Всъщност в ситуациите на домашно насилие агресорите най-често също са дълбоко нещастни хора. Изхождаме от идеята, че ако дори само един мъж иска да се спаси от оковите на агресивното поведение, това ще промени живота на всичките му близки, и не просто ще се бори с последствията от насилието, а ще го предотврати. 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Знаете ли подобни такива линии в съседните европейски държави, от които можете да почерпите опит?

Проучването ни показа, че има богата практика в работа с мъже, жертви на насилие. Обръщаемостта към насилниците обаче е малка, и това е нормално, защото има много бариери пред тези хора да вдигнат телефона и да поискат помощ. Може да се каже, че проектът ни е и форма на социален експеримент. Ние вярваме, че има такива мъже – мъже, които не харесват поведението си и търсят изход от него. Психолозите, с които работим, се срещат редовно с такива мъже в практиката си. Въпросът е дали една анонимна телефонна линия ще създаде у тях достатъчно доверие, за да се обърнат към консултантите в нея за помощ.

По какъв начин ще бъде осъществяван контактът с хора, проявяващи агресивно поведение? Очаквате ли насилниците сами да ви потърсят?

Да, идеята на линията е насилниците сами да търсят помощ на нея. Затова е „гореща линия“ – за да предостави на ядосания мъж, готов да посегне, някаква алтернатива. Да посегне към телефона, да излее яда си, разочарованието си, и да получи съвет как трудностите могат да се преодолеят без насилие.

С кого ще установяват контакт хората, звънящи на горещата линия за насилници? Имате ли вече готов екип от специалисти, които да отговарят на бъдещите обаждания?

Колегите ни от Алианса за защита от насилие, основано на пола имат екип от опитни психолози, които от години работят с жертви на насилие и насилници. Част от тези хора са обучени и с опит в консултирането.

Ще бъде ли координирана горещата линия за упражняващите домашно насилие с тази за жертви на насилието? Възможно ли е например, ако една жена потърси помощ на горещата линия за защита на жертвите, нейният насилник да бъде потърсен от другата линия? 

Ние няма да търсим хората проактивно. Никоя гореща линия няма такава практика. 

Първото условие работата с човек в криза да е успешна, е той да желае да получи помощ.

Photo by Jonah Pettrich on Unsplash

По време на ковид пандемията случаите на домашно насилие значително се увеличиха не само у нас, но и в световен мащаб. Какъв е начинът тази тенденция да бъде обърната и проблемът да бъде хванат под контрол?

За съжаление факторите, които обуславят случаите на домашно насилие да ескалират в условията на криза, не са един и два. България не се справя добре с превенцията на домашното насилие, защитата на жертвите и създаването на среда, която да стимулира намаляването на тези случаи.

Необходими са поредица от мерки – по-качествено законодателство, по-ефективни процедури за превенция и защита на жертвите, повишаване на обществената нетърпимост към това явление. 

Какви са начините, по които може да се направи превенция на домашното насилие?

Като не си мълчим. У нас е прието да се смята, че домашното насилие е семеен въпрос. То е между насилника и жертвата или жертвите му и често семейства, в които има насилие, години наред биват гледани безучастно отстрани от десетки свидетели – роднини, съседи, колеги, съученици…

Да се пречупим и да заемем страна в подобен момент е изключително трудно и тежко, но може да бъде стимул за голяма промяна. Може да спаси целостта на едно семейство или дори нечий живот.

Какви са честите заблуди, свързани с домашното насилие, с които се сблъсквате?

Че не ни засяга, че насилието се случва само в бедни семейства или само сред малцинствата. Или че нищо не можем да направим, защото това си е „семеен въпрос“.

Какво можем да направим, ако имаме опасения, че някой, когото познаваме, е жертва на домашно насилие?

В интернет има много информация за това кои са институциите и организациите, които са ангажирани пряко с подпомагане на пострадали от насилие. Преди да се стигне до тези организации обаче, е нужно да знаем как да направим човешките стъпки към жертвата. Психолозите съветват да се окуражи жертвата да говори за преживения тормоз, да ѝ се помогне да разбере ситуацията си и да се осигури помощта, от която има нужда.

Дори да усещате, че не сте в състояние да предложите висококачествена подкрепа и интервенция, най-малкото, което можете да направите, е да се ангажирате да изслушате жертвите на насилие. Да не отричате или омаловажавате техните преживявания и да им предложите емоционална подкрепа.

За доста от тях присъствието на подкрепящ човек, който ги изслуша и им вярва, може да бъде много важен опит.

Какво е необходимо, за да стартира тази линия и кога можем да очакваме тя да заработи?

Важно е да съберем средствата, нужни за съществуването ѝ. Заложили сме си цел от 8000 лв. за шест месеца. Смятам, че сумата не е нито голяма, нито непостижима. За съжаление в период на здравна криза, средства за подобна дейност се събират трудно. Но се надявам, че ще се справим. Линията ще стартира в момента, в който наберем средствата.

Благодаря за това интервю и дано това начинание да бъде успешно!

Радослав Симеонов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *