Поезия в петък: Дилян Георгиев

***
Не знаеш ли за силата, която
гласът ти вече притежава, миг един,
думи няколко
посоките обръщат,
за да остана,
не да отлетя…

Не знаеш ли за силата,
която
действа непрестанно, а не виждаме, стих един,
едно докосване
вулкана укротяват,
за да остана
не да отлетя…

Не зная силата!
Прости!
И ето че говорим си за нея,
но късно е май,
забрави,
не виждаш ли,
вече отлитам…

Светлоносеца, Карлсруе 01.05.18

Дилян Георгиев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *