Последната звезда

Аз съм в очите
на бездомно куче
по улиците скитам
подушвам крадец
след него добряк.
С поглед търся тяхната душа!

Аз съм в очите
на новородено
зеленото е слънце,
млякото блаженство,
всичко тепърва предстои.

Аз съм в очите
на старец – кедър,
приседнал на прага
на отминала мечта.

Аз съм цвете
на билото
с вятър закърмено,
в облак загърнато,
виолетов атом
от последната звезда…

Красимира Русинова-Илиева
Latest posts by Красимира Русинова-Илиева (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *