Българското образование през 2019

Откриването и закриването на 7 хиляди български училища

В двуетажна сграда в центъра на Габрово, през 1835-та година Васил Априлов, индустриалец и просветен деец, създава първото светско училище в България. То е първото място в страната, където използват взаимоучителния метод, в който по-напредналите ученици помагат на останалите. Оттогава насам у нас са отворени над 10 хиляди учебни заведения и впоследствие закрити 7 хиляди от тях. В днешно време взаимоучителният метод е до голяма степен забравен и заменен от професионални преподаватели. Министерството на образованието определя какъв материал да се преподава във всички училища в страната и има задължението да осигурява равен достъп до образование на всички деца, без значение социалния статус, икономическите възможности или местонахождението. 

Със скална козичка до класната стая

Спазването на това задължение се оказва предизвикателство, предвид усилващата се демографска криза и липсата на дългосрочна политическа стратегия за икономическото развитие на страната. Малките и отдалечени населени места в България рядко се наслаждават на добре развита пътна инфраструктура, а дори когато селищата са добре свързани с близкия град, транспортните разходи често са пречка за оставането на децата в училище. Намирането и обучаването на качествени кадри за учителската скамейка е не по-малък проблем, усилван както от ниските заплати, така и от застаряващото население. Методите на преподаване, прилагани в българските училища, са твърде остарели и откъснати от реалността на 21-ви век, в резултат на което малцина младежи излизат добре подготвени от образователната ни система. В частност това са децата от по-образовани семейства, живеещи в големите градове, които освен достъп до малкото добри гимназии, се радват на множество извънкласни възможности и растат в конкурентна среда. 

За дигиталните иновации, или как да използваме Гугъл в 3 лесни стъпки

Дискусиите за подобрение на образователната система от години се въртят около слабо обмислени реформи, които в най-добрия случай оказват частичен и краткотраен ефект в дадена сфера. А едва ли е изненада за някого, че финансите, необходими за изграждането на инфраструктура и наемането на достатъчно кадърни учители в откъснатите селища, надхвърлят държавния образователен бюджет в пъти. Добрата новина е, че вече не живеем в 1835-та година и днес съществуват добри алтернативи на физическото училище. Поставянето на компютър с достъп до интернет и един голям екран или прожектор, в което и да е село, струва в пъти по-малко от изграждането на пътища, които да свържат селото с града, или от поддръжката на цяла училищна сграда и издръжката на нейния персонал. Използването на дигитални учебни материали и онлайн инструменти за споделяне на информация и записки също струва по-малко от изискваните в момента индивидуални помагала, а често е дори безплатно. 

При добро желание от страна на министерството, компютри могат да бъдат инсталирани във всяко едно читалище, общинска сграда или друго помещение. Достатъчно е едно учебно заведение да има връзка с интернет, за да има достъп до всички образователни материали в България и в света. В България може да се изгради дигитална мрежа от училища, в която преподавателите да споделят образователни материали и да могат да осъществят видео разговор с всяка точка от страната за секунди. Така, ако в дадено училище липсва например учител по френски език, учениците ще могат да слушат в реално време урок от друго училище, както и да задават въпроси. За целта би било достатъчно всеки преподавател и директорски кабинет да си създаде един безплатен Google акаунт.  

В Google Drive, могат да създадат папки 1 клас, 2 клас.. 12 клас и във всяка папка, папки с изучаваните предмети. В съответната папка се качват всички материали, които се използват през годината, разделени на теми. Всичко това се прави публично с няколко клика, като се дава достъп на хората, които имат линк до съответната папка или файл, да четат какво има вътре, но не и да се редактира. С други думи, всяка учебна стая в страната (с компютър и интернет) ще има достъп до всички необходими помагала по всяко време. 

Същият Google акаунт предлага безплатни видео разговори чрез Google Hangouts, с който могат учениците да се включат в реално време към урока от някоя друга учебна зала в страната при нужда, както и да задават въпроси. По-креативните и проактивни преподаватели биха могли да споделят записки, презентации или образователни клипове както с децата от класната си стая, така и с тези от други, по-малки училища. Изграждането на подобна система от държавата би струвала скромни средства на фона на обществените облаги, които може да донесе. Дарители на техника (http://www.zaselata.org/), както и мотивирани млади учители (https://zaednovchas.bg/), също не липсват. 

Посока

Това, разбира се, е опростена схема. Имейл акаунтите и видео връзката няма сами да заличат всички пропуски и в образователната ни система, а и изграждането на качествена дигитална инфраструктура може да бъде предизвикателство. Но усилията на държавата не бива да се изчерпват със закупуването на няколко жълти бусчета, които да прекарат деца от едно място, в което няма какво да научат, до друго такова. Страната трябва да полага непрекъснати усилия за подобряването на качеството на образованието у нас и да набляга на съвременни методи и технологии. Както в малките села, така и в големите градове, учениците могат да се възползват от централизирани платформи като Blackboard, в които учителите да качват всички материали, оценки и съобщения, или безплатни видео уроци в сайтове като Khan Academy, който от тази година е достъпен на български. Време е дигиталните умения и боравенето с интернет да вземат превес над зубренето на химичните елементи от Менделеевата таблица и рецитирането на История славянобългарска. Българската образователна система е произвела множество мислители, будители и разнородни дейци през вековете, но за да продължи да стимулира напредъка на обществото, е необходимо да бъде дълбоко преосмислена и преустроена по съвременен модел. 

Деница Йончева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *