Как различните страни се борят с домашното насилие

В последните седмици обществената дискусия в България е силно насочена към домашното насилие. Макар първоначално вниманието да беше привлечено от един конкретен случай, той далеч не е единствен. За съжаление, домашното насилие, както и насилието основано на пола, е много силно разпространено както в България, така и по света. Причините за това са много и различни, от култура и религия до травми, нанесени на самите насилници в миналото. В днешно време все повече държави по света започват да гледат на жертвите на домашен тормоз като на хора и да предприемат мерки насилието да се предотврати. Ето някои примери за това как държавите по света се борят с домашното насилие и насилието над жени:

Испания

Испания е една от най-прогресивните страни в света по отношение на защитата на правата на жените и предотвратяването на насилието, основано на пола, както и домашното насилие. В последните 20 години страната приема редица нови закони и мерки, с които да противодейства на дискриминацията и да подпомогне жертвите на насилие. 

Един от тези закони е Законът за гаранция на сексуалната свобода, който дефинира като изнасилване всеки сексуален акт, при който едната страна не е дала съгласие. Този закон елиминира изискването жертвата да докаже пред съда, че се е противопоставила на действието, тъй като често в случай на нападение човек изпада в паника и не умее да се защити. За съда е достатъчно, че жертвата е казала “не”, за да приеме, че сексуалният акт не е бил доброволен, а насилствен. В резултат на приетите промени, все повече жертви проявяват смелост да докладват случаите в полицията. Това само по себе си е постижение, тъй като често хората, претърпели подобни нападения, изпитват страх и срам да ги обявят.

В допълнение към приетите закони, към 2016-та в година Испания съществуват 81 кризистни центрове за жертви на насилие, от които 45 са спешни и работят денонощно. Също така страната разполага с подробна програма, засягаща правата на жертвите на домашно насилие. Наръчникът обхваща теми като правна и социална помощ, образование, връщане на жертвата на трудовия пазар или промени в съществуващия работен договор (например дава право на жертвата да работи дистанционно) и т.н. С други думи, освен приемане на по-закрилнически закони, страната се грижи за това жертвите да се интегрират обратно в обществото, за да не останат финансово зависими от насилниците си.

Исландия

Исландия се смята за една от най-безопасните държави за живеене в света и също така води много от класациите по равенство между половете. Дори на този фон страната се бори с висок процент жертви на домашно насилие и продължава да търси начини да предпази жителите си.

През 2014-та година страната започва да експериментира с нов подход – “24-часовия прозорец”. Този подход се изразява в бърза реакция от страна на органите на реда и социалните служби в първите 24 часа след получаването на сигнал за домашно насилие. При получаване на полицейски сигнал от жертвата, на мястото на нападението се отзовават едновременно полицията, службата за закрила на децата и социалните служби.

Незабавната реакция на службите помага както да се помогне на жертвите, така и да се даде ясен сигнал на насилниците, че подобно поведение не се толерира ни най-малко. За социалните работници е важно да достигнат до жертвата преди насилникът да е имал възможност да го направи, за да се избегнат последващи заплахи и манипулации. За полицията е важно да задейства разследването веднага, тъй като по този начин сведенията често са по-точни и доказателства се събират по-лесно.

От въвеждането на 24-часовия прозорец през 2014-та година, сигналите за домашно насилие, подадени в полицията, са се удвоили. Все повече жертви имат достъп до финансова помощ, спешен подслон и психологическа помощ.

Австралия

През 2019-та година Австралия променя имиграционния си закон и забранява влизането в страната на хора, осъдени за домашно насилие. Промените изразяват изключително строгата позиция на правителството спрямо домашното насилие и дори позволяват да се прекрати правото на пребиваване на хора, вече живеещи в страната, ако в миналото се е доказало, че са упражнили домашно насилие. Забраната е в допълнение към влезлия в сила през 2011-та година Акт за Домашното насилие, който включва психологическите и емоционални вреди над жертвите в дефиницията за домашно насилие и обръща специално внимание на сигурността на децата в подобни ситуации.

Друго интересно откритие от Австралия, подчертава връзката между консумацият на алкохол и домашното насилие. Данни, събрани в Северната територия, най-бедната част на Австралия, показват 37% спад в случаите на домашно насилие от януари до април тази година, последвайки забрана за продажбата на алкохол, влязла в сила през януари 2023-та. Същата забрана за продажба на алкохол по магазините води до спад с 35% на други видове нападения и 25% спад на случаите на влизане с взлом. Оказва се, че без забраната за продажба на алкохол да е насочена конкретно към домашното насилие, тя все пак има положително влияние върху статистиката. Въпреки това, федералното правителство е отделило 250 милиона долара подпомагане за сигурността, образованието и обществените инициативи в региона.

Франция

Във Франция от години съществуват закони в полза на жертвите на домашно насилие, но през юли 2020-та година парламентът приема няколко промени, които още повече подсилват защитата.

На първо място, обновеният закон позволява на медицински лица да нарушават задължението за лекарска поверителност, ако сметнат, че тяхна пациентка или пациент са в непосредствена опасност от домашно насилие. Това означава, че лекарите могат да информират полицията и прокуратурата дори без да са получили съгласие от пациентите, които по една или друга причина се страхуват да подадат сигнал.

Второ, законът въвежда поставянето на проследяващи устройства (гривни) върху извършителите, които информират жертвата, ако насилникът наруши определената от съдията дистанция. Също така, насилниците нямат право да използват каквито и да било проследяващи устройства или софтуер върху своите партньори, като кражбата на мобилен телефон на партньора се счита за нарушение на закона.

Промените също така включват възможност за отнемане на попечителските права и правото на посещение на дете в случаите, когато един от родителите е съден за домашно насилие. С новите промени, наказанието за домашно насилие достига до 10 години затвор и 150 хиляди евро, ако в следствие на нападението жертвата загуби капацитет за работа, направи опит за самоубийство или ако насилието е било извършено в присъствието на непълнолетни лица (деца).

Домашното насилие не е нов феномен и не е нещо, което лесно се елиминира. То често има дълбоки корени и преодоляването му зависи както от специфичните закони, така и от ефективното им прилагане. В много общества вината все още се поставя върху жертвите, а наказанията за извършителите идват твърде късно. Но както повечето проблеми, и за този има решения, стига те да бъдат потърсени. Тук може да прочетете съветите на UN WOMEN за 10-те най-важни стъпки за елиминацията на насилието срещу жени.

Деница Йончева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *