“Независимост на медиите и достъп до информация във връзка с пандемията COVID-19 в България” – интервю с Юлиана Методиева

Юлиана Методиева е журналист и създател на Marginalia, медия, която акцентира на защита правата на човека. Тя е сред основателите на Българския хелзинкски комитет. В продължение на 20 години – от 1994 до 2014 – е главен редактор на изданието на БХК "Обектив" (до създаването на Marginalia единственото специализирано правозащитно издание в България). 

Поговорихме с нея за проекта "Достъп до информация и независимост на медиите във връзка с пандемията от COVID-19 в България", реализиран в партньорство между Български Хелзинкски Комитет, Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) и Сдружение Маргиналия. Проектът се фокусира върху три от най-уязвимите групи в страната - жители на сегрегирани ромски квартали; лица с увреждания; и лица в затворени институции и цели подобряване на техния достъп до качествена информация.

Здравейте! 

Каква беше причината да започнете проект “Независимост на медиите и достъп до информация във връзка с пандемията COVID-19 в България”?

Още през първите месеци на въвеждане на правителствените противоепидемични мерки и извънредното положение бяхме наясно за сериозната опасност за потребителите на медийна информация за ковид-19. Тази опасност се виждаше най-вече в изолираните пространства/крайни квартали, гета, селата, домове за възрастни хора и др/. Достъпът до надеждна информация относно разпространението на вируса и задължителните правила за предпазване от него бе ясно затруднен и дори ограничен предвид икономически, географски и образователни причини.

По какъв начин липсата на качествена и обективна информация се отразява на общественото здраве като цяло?

Недоверието в масовите медии е пропорционално на разрастването на недоверието в институциите. Антиваксърската вълна доминира, съпротивата срещу носенето на маски продължава, както и събирането на много хора в тесни пространства. Изборът на медия, на която може да се вярва, е крайно затруднен, а резултатът е прекалено доверие на социалните мрежи и манипулации с фалшиви новини. Цели семейства пренебрегват официалните данни за агресивното разпространение на вируса, както и за естеството и мутациите му. 

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Проектът обхваща различни уязвими групи и техния достъп до информация - жители на сегрегирани ромски квартали, лица с увреждания и лица в затворени институции. По какъв начин медиите не успяха да достигнат до тях и да ги информират качествено?

Репортажите на електронните медии са предимно от големи и средно големи градове. Селата и махалите биват показвани като назидателен пример за неспазване на карантината, или като тежък резултат от необразованост на жителите им. Усилието да се влезе в тези места, населени с уязвими хора, е трайно подценявано през годините, а през пандемията то е буквално пренебрежимо. Хората от ромските квартали живеят със съзнанието, че са оставени на самите себе си.

 

Какви специфични нужди и проблеми констатирахте при тези групи и как могат да бъдат адресирани те?

Основната ни грижа към този момент е несправедливият ваксинационен план на правителството, започнал през декември. Направихме обществена и експертна дискусия по проблема, след което изготвихме Обръщение към новите народни представители с настояване да се промени нормативната уредба.

Photo by SELF x American Academy of Pediatrics Vaccine Photo Project. Medically accurate vaccination photography that anyone is welcome to use for free.

Освен на здравето, на кои други аспекти от нашия живот се отразява медийното пространство и как може то да бъде подобрено?

Критичната фаза, в която обществото се намира, не позволява да се предлагат адекватни модели. Доколкото персоналната журналистика, авторитетите, дискусионните формати все още са търсени, може да се търси изход в разширяване на пространството за влиянието им на обърканите и уплашени хора.

Мария Стойкова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *