Световен ден на тоалетната – чакай, какво?!?

За пръв път видях, че има Световен ден на тоалетната по време на един конферентен разговор с екипа ни тук в Хора. Добре се посмяхме и поклатихме глави – на какво ли вече няма световен ден? На писоара? На мен обаче някак си този ден на тоалетната ми остана в съзнанието. Все пак говорехме за календар на ООН, те са сериозна организация. И затова после на спокойствие се върнах на сайта, за да видя каква е работата с тези световни дни и тези тоалетни.

Ако не сте го виждали, идеята на календара на ООН е да отбелязва дни, свързани с теми, които имат нужда от обществено внимание и обстоятелства, които трябва да се променят. В тази връзка, тоалетните спадат към т.нар. „световна санитарна криза“, която включва и неща като липса на достъп до чиста вода. Оказва се, че за мен и приятелите ми, тоалетната може да е нещо прозаично, но че далеч не за всички по света е така.

Над половината глобално население (4,2 млрд. човека) няма достъп до сигурни санитарни съоръжения.

Това включва както тоалетни, така и неща като течаща вода и сапун, канализация, чиста питейна вода и незамърсена с отпадни води храна. Световната здравна организация счита, че около 830 хил. души годишно загиват вследствие на болести, причинени от липсата на канализация и санитарни съоръжения.

Санитарните съоръжения и климата

Всяка година този ден се обвързва с различни хуманитарни теми и този път темата е за хигиенните съоръжения и промените в климата. Какво общо имат тези двете? Повече, отколкото си мислим. Глобалното затопляне води до природни катастрофи и катаклизми на много места по света, но често най-засегнатите райони се намират в Глобалния юг. Тоест често местата, където промените в климата се усещат най-силно са същите тези, в които хората нямат достъп до сигурни и стабилни хигиенни съоръжения.

До какво води това? Например в случай на наводнение, прииждащите води могат да засегнат несигурни и нестабилни тоалетни, септични ями или пречиствателни станции и да разнесат отпадните води до домовете на хората, до земеделските земи или до водоеми с питейна вода. По този начин рискът да бъдат разпространени редица болести, които могат да бъдат фатални, драстично нараства.

Оказва се обаче, че тоалетните също могат да повлияят на промените в климата, при това положително. Отпадните води съдържат голямо количество вода, крайно необходима в някои райони, както и енергия и различни полезни вещества. И създаването на природосъобразни хигиенни съоръжения би довело до оползотворяването на този ресурс, 80% от който в момента се изсипва обратно в екосистемите, без да бъде използван. По този начин могат да се спестят ресурси и да се намали отделянето на парникови газове.

Photo by Gabor Monori on Unsplash

Липсата на тоалетни е и женски проблем

Темата за тоалетните има и още едно измерение, за което не се бях замисляла докато не чух книгата Invisible women на Каролайн Криадо Перез. А именно, че макар да влияе негативно на всички, този проблем се отразява много по-тежко на жените, както по физиологични, така и по културни причини. Една трета от жените в световен план няма достъп до сигурни тоалетни. Това означава, че им се налага да ходят някъде на открито и по тъмно, излагайки се на риск от сексуално и физическо насилие. Такива излизания понякога имат дори фатален край, както показва случаят на две тийнейджърки, изнасилени и убити в Индия през 2014та, след като излезли да облекчат физиологичните си нужди вечерта.

И липсата на самите тоалетни като такива не е единственият проблем. Изключително важно е, тези съоръжения да бъдат снабдени с вода и сапун. Според доклад на WaterAid, над 335 милиона момичета по света посещават училища, където не могат да си измият ръцете след смяната на санитарни продукти, когато менструират. Това води до срам, унижение и понякога невъзможност да посещават училище за тези периоди. Което пък застрашава образованието и бъдещото им развитие.

Какво можем да направим?

Да, добре – научихме, че Световният ден на тоалетната не е нищо смешно, а напротив – много важна и сериозна тема за милиарди хора по света. И сега какво? Има много организации, които работят за това да дадат на възможно най-много хора достъп до чиста вода и санитарни съоръжения. Няколко примера са WaterAid, World Toilet Organization, UNICEF WASH, но има и много други. На техните страници има както дарителски кампании за различни проекти, така и много информация по темата. Дори и да не можем да подкрепим кампаниите финансово, UN Water ни приканват да споделим с приятели и близки повече информация по въпроса. Кой знае – може би в главата на теб или той приятел се крие ключът към някоя иновация, способна да подобри живота на милиони хора! 

Източници и ресурси:

https://www.un.org/en/observances/toilet-day

Информация и изображения: https://www.worldtoiletday.info/

https://news.un.org/en/story/2014/11/484042-ensuring-womens-access-safe-toilets-moral-imperative-says-ban-marking-world-day

https://www.wateraid.org/uk/media/not-having-clean-water-and-toilets-leaves-women-and-girls-disadvantaged-and-marginalised-says#:~:text=WaterAid%20is%20calling%20on%20governments,and%20good%20hygiene%20(WASH).&text=One%20in%20six%20health%20care,hands%20with%20soap%20and%20water.

Мария Стойкова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *