Монологът в другата стая

Безстрастно подредени думи, в момент на пристрастие. Чувам монолога в другата стая. Но знам, че ти няма да ме чуеш. Онази пропаст между нас поглъща всичко… Чувам монолога в другата […]