Ако аз взимах решенията в България – есе на Деница Йончева

Ако аз взимах решенията в България, щях да планирам всичко.

Щях да си поставя за цел една преуспяваща България и щях да начертая път до тази цел. Щях да гледам общата картина и винаги да бъда един ход напред. Нямаше да взимам решения от ден за ден, а щях да мисля в перспектива. Но най-важното е, че нямаше да взимам решения сама. 

Ако аз взимах решенията в България, щях да слушам какво ми казват българите.

Дори когато смятам, че някой не е прав или направо е глупав. Никой човек сам не знае толкова, колкото цял народ вкупом. Щях да сформирам работни групи на всякакви нива и да насърчавам хората да си помагат. Да работят заедно в екип и да споделят мненията си. Да не се обиждат, ако някой ги посъветва нещо, а през цялото време да мислят как да станат по-добри.

Ако аз взимах решенията в България, щях да дам свобода на медиите.

Щях да направя всичко по силите си, да видя, че в България има мислещи журналисти, които не се страхуват да питат. Щях да допринасям за това всички да имат достъп до качествена и проверена информация и да знаят как да я използват.

Ако аз взимах решенията в България, щях да преписвам от по-напредналите държави.

Щях да видя как те са се справили с проблемите си и щях да приложа същите решения. А после щях да ги подобря. Нямаше да отлагам вършенето на всичко, което трябва да бъде свършено в България, просто щях да се заловя за работа и да отмятам задачи. И щях да помоля всички около мен да направят същото. 

Ако аз взимах решенията в България, щях да раздвижа икономиката.

Щях да предложа различни стимули за предприемачи и учени, за да живеят и работят в България. Щях да изградя инфраструктура за привличане на инвестиции в технологиите и щях да развивам модерни индустрии. Щях да отворя работни места и да ги направя достъпни както за българи, така и за чужденци. 

Ако аз взимах решенията в България, щях да се погрижа всички да имат добър стандарт на живот.

Mлади и стари, здрави и болни, заети и безработни. Щях да се противопоставя на дискриминацията във всичките ѝ форми и щях да се старая всеки да бъде равноправна част от обществото. Щях да насърчавам толерантността и комуникацията между всички социални групи. 

Ако аз взимах решенията в България, щях да дам поле за изява на всеки.

Щях да повтарям на хората да вярват във възможностите си. Щях да подкрепям младите да следват своите мечти и ценности, а не да се затварят в криворазбрани или остарели идеали. Щях да помогна заедно с всички други в страната да построим една съвременна България със своя собствена идентичност, която да се откроява и да служи за пример и на други държави. Ако аз взимах решенията в България, щях да работя за това България да не крета все след другите страни, а да ги изпреварва.

Ако ти взимаше решенията в България, какво щеше да направиш?

 

________________________________

Това есе е част от предизвикателството ни на тема "България, в която искам да живея" или "Ако аз взимах решенията в България". Ако искаш да се включиш и ти, свържи се с нас в чата, по имейл или през фейсбук.

Деница Йончева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *